ഞാന്‍ ഹണി ശിവരാജന്‍... ഫാന്‍റസി ഹൊറര്‍ കഥകളോട് താല്‍പ്പര്യം... അറിയാവുന്ന ഭാഷയില്‍ വളരെ ലാളിത്യത്തോട് കഥ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ടം... ആയതിനാല്‍ കഠിനമായ സാഹിത്യഭാഷയോ അതിനൊത്ത മികവോ കഥകളില്‍ കാണാന്‍ സാധ്യത കുറവ്... അത്തരത്തില്‍ മുന്‍വിധിയോടെ എന്‍റെ കഥകളെ സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നിരാശയാകും ഫലം... ദയവായി ക്ഷമിക്കുക...

ഹണി ശിവരാജന്‍ .....Hani Sivarajan..... verified ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു English Quotes
4 മാസം മുമ്പ്
ഹണി ശിവരാജന്‍ .....Hani Sivarajan..... verified ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു English Quotes
4 മാസം മുമ്പ്
ഹണി ശിവരാജന്‍ .....Hani Sivarajan..... verified ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു English Quotes
4 മാസം മുമ്പ്
ഹണി ശിവരാജന്‍ .....Hani Sivarajan..... verified ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് പോസ്റ്റുചെയ്‌തു English Quotes
4 മാസം മുമ്പ്