ലാഫിംഗ് ഈവിള്‍ - ഭാഗം 3

ഹണി ശിവരാജന്‍ .....Hani Sivarajan..... മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Horror Stories

മെല്‍വിന്‍റെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്യാനായി സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് ചര്‍ച്ചിന്‍റെ കാടും പടലും പിടിച്ച് കിടന്ന തെമ്മാടിക്കുഴിയുടെ ഒരുഭാഗം തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ നിര്‍ത്തി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു... പത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷവും അവകാശികളാരും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വരാത്തതിനാല്‍ മെല്‍വിന്‍റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുളള പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും ചിലവുകളും കേരള ടീ പ്ലാന്‍റേഷന്‍സ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു... മെല്‍വിന്‍റെ മൃതശരീരം സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക