സിൽക്ക് ഹൗസ് - 16

Chithra Chithu മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Love Stories

സുഹൈറക്ക് അത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിരുന്നു... അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... താൻ ഇത്രയും ദിവസം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ തന്റെ പ്രണയ കൊട്ടാരം ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഈ വാക്കിൽ തകർന്നു...എങ്കിലും അവരുടെ മുന്നിൽ തന്റെ മനസിലെ വിഷമം കാണിക്കാതെ അവൾ നിന്നു.. ഒരു പുഞ്ചിരിയും നൽകികൊണ്ട് "ആണോ... കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ..."സുഹൈറ പറഞ്ഞു "ഇത് ആർക്കാ.. രണ്ടുപേർക്കും ആണോ.." ആസിഫ് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക