ബലി കാക്കകൾ

CHERIAN എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

ബലി കാക്കകൾ ക്രൗൺ തീയേറ്ററിനു പുറകിൽ റെയിൽവേലൈനിനു മുന്പിലായിട്ടായിരുന്നു അടിവാരം തോമയുടെ പെട്ടിക്കട . കൈരണ്ടും വെട്ടിയെറിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറികൈയുടെ ഇടയിൽ കത്തി തിരുകി വീണ്ടും ഒരുവനെ കൊന്ന തോമയുടെ കട .വൈകിട്ട് ,മഞ്ജു ഒരു പൊതി കഞ്ചാബും ഒരു കെട്ടുബീഡിയും വാങ്ങി നടന്നു . ...കൂടുതൽ വായിക്കുക


-->