പുലരിക്കപ്പുറം ഒരു പോക്കുവെയിൽ

CHERIAN എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

പുലരിക്കപ്പുറം ഒരു പോക്കുവെയിൽ ചെറിയാൻ കെ ജോസഫ് , കുടക്കച്ചിറ house പള്ളിക്കുന്ന് P O കണ്ണൂർ PH NO 9446538009 പണ്ടു , ഒരു ദിവസം രാവിലെ , അപൂർവ്വമായി മാത്രം വണ്ടികളെത്തുന്ന റബ്ബറിലകൾ മൂടിയ മൺവഴിയിൽഉച്ചഭാഷിണിയുമായി ഒരു ജീപ്പെത്തി . പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ദിവസം ഫാത്തിമ സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നാടകംഅരങ്ങേറുമത്രേ . സാധാരണയുള്ള ...കൂടുതൽ വായിക്കുക