മരുഭൂമിയിലെ മഴ

Sreekanth Menon എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

മരുഭൂമിയിലെ മഴ .... .... മരുഭൂമിയിലെ മഴ...അതൊരു കഥയാണ്. സ്റ്റൈലിഷ് മോഡലിനെപ്പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോസ , ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ അല്ല. കഥ തുടങ്ങുന്നത് 22/12/2014 പുലർച്ചെ ഒരു മണി ബുധനാഴ്ച കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി@ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ദുബായിൽ. .ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ അവൻ പാലക്കാട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏകമകന, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ വിദേശത്തേക്ക് ...കൂടുതൽ വായിക്കുക