ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്..(part 2)

Afthab Anwar️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ മാതൃഭാരതി പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു എഴുതിയത് മലയാളം Novel Episodes

ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്Part 2..Afthab anwar©️അലീന : പിന്നെ പറയാതെ..?ഞാൻ ഹായ് വിട്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് .പക്ഷെ ഒരു ഹായ് അയച്ചപ്പോഴേക്കും ചാടിക്കയറി വീടെവിടെയാ കുട്ടീടെ ?വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ,സംരക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ ..?ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെയും കയറ്റാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതു പെണ്ണിനും ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം തൊഴിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാകും ...കൂടുതൽ വായിക്കുക