പ്രണയനിലാവുകൾ

CHERIAN എഴുതിയത് മലയാളം Short Stories

പ്രണയനിലാവുകൾ കൈകുമ്പിളിൽ മുഖം ചേർത്തു നേർത്ത ചുണ്ടുകൾ വിടർത്തി അവൾ നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു . കോഫിഹൗസിലെ മേശക്കു മീതേ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളിൽ പ്രണയനിലാവൊഴുക്കി അവൾ ചെമ്പകപ്പൂപോൽ വിടർന്നു . അലൗകികമായ അനുഭൂതിയാൽ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ,തുടുത്ത കവിളുകളിൽ ,റോസ്അധരങ്ങളിൽ അവൻ പകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു . ...കൂടുതൽ വായിക്കുക


-->