RUN 4 Love - 1

thoolika THE WORLD OF MINE എഴുതിയത് മലയാളം Fiction Stories

PART 1 കിളികളുടെ കലപില ശബ്ദവും ...... സൂര്യ രക്ഷമികളുടെ കർട്ടനുകൾക്കിടയിലൂടെ ഉള്ള നുയഞ്ഞുകയറ്റവും..... എല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാ രീതിയിൽ അവൾ നമ്മുടെ കഥനായികാ കിടന്നുറങ്ങുന്ന............ ആമി....... ഡീ....... ആമി....., നീ ...കൂടുതൽ വായിക്കുക